keskiviikko 19. huhtikuuta 2017

Mood Board

Tassä on minun tekemä Mood Board!
Meille annettiin tehtäväksi tehdä Ready 4 Bisnekseen Moodboard eli tunnelmataulu.
raikas, valkoinen, harmaa, vihreä, puhtautta, keveys, lämpö, laaja, kesä

sunnuntai 9. huhtikuuta 2017

Tapahtumamarkkinointi

Tapahtumamarkkinointi tarkoittaa tapahtuman ja markkinoinnin yhdistelmää. Käytännössä kun tapahtumaa järjestetään niin tapahtumaan kuuluu yrityksien ja niiden brändin ja imagon markkinointi.
Brändi tarkoittaa tavaramerkin ympärille muodostunutta positiivista mainetta.
Imago tarkoittaa merkin, henkilön tai yrityksen itsestään antamaa kuvaa tai vaikutelmaa.
Tapahtumamarkkinointi on suhteellisen nuori käsite, jota alettiin käyttämään 1990-luvulla, jolloin yritykset järjestivät pieniä tilauksia, joissa he markkinoivat omaa yritystään ja tuotteita. Mutta 2000-luvulla käsite sai uuden merkityksen, nykyään tapahtumamarkkinoinnissa otetaan huomioon kohderyhmät ja tavoitteet. Siinä halutaan yrityksien ja heidän kohderyhmien tavoittelevansa toisiaan, pääsemään kasvotusten asiakaiden kanssa. Sen on myös tarkoitus saada aikaan elämyksiä ja vahvistaa yrityksen brändiä. Monet myös yhdistävät digimarkkinointia tapahtumamarkkinoinnin kanssa, sillä digimarkkinointi pystyy markkinoimaan tapahtumamarkkinointia laajasti kaikille. Mailmassa on monen monta digikanavaa, mm Facebook, Twitter, Instagram ja monia muita paikkoja, ja jokaisessa niissä pystytään jakamaan tätä markkiointia, ja niissä pystytään kertomaan tarkempiaa tietoa tapahtumasta ja tavoittelemaan kohderyhmää tapahtumamrtkkinoinnille. Tämän avulla kauempaakin asuat saattaa tulla tapahtumaan, jossa yritykset pääsevät markkinoimaan omia tuotteitaan ja korostamaan omaa brändiään ja imagoaan. tapahtumamarkinoinnin avulla myös saadaan luotua siteitä eli verkostoidutaan.

Lähteet:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tapahtumamarkkinointi
http://esseepankki.proakatemia.fi/tapahtumamarkkinointi/